Ave Diabolus

ימים של פירוק עברו על סיגי. ימים של  טירוף. ובלילות הייתה מתעוררת אחוזת תזזית, מזיעה בכבדות ועיניה העיוורות מאיפור דביק של אתמול ספגו את החשיכה הערפילית של חדר הסטודנטים, שכור ובודד. עיני העכבר הקטנות שלה היו ננעצות בתקרה חרושת קילופים בלבן-מלוכלך, וקול שקט בתוך ראשה מנה ענוגות את השניות הרעבות של אחרית האורגזמה. חלומותיה היו […]