מיכאל שלה, שלי

איך קוראים לעצב בעברית? מיכאל שלה, שלי. רבות דובר כיצד הצליח סופר צעיר בן עשרים ושבע בלבד לתאר נפש מיוסרת של אישה עצובה באופן כה מדויק, דרוך ופוצע. גם לו עצמו אין תשובה, מלבד הלצה נוגה שהיום לא היה מעז להיכנס כך לנבכי נפשה. זו אישה שמשוררת את חיה בין אבנים נושמות של עיר עתיקה […]