הייקו מלחמה #1

פרחי יסמין דשנים נושרים על ראשי הנָסִים מפני אזעקה.