חגי כותב לציפורה

ציפורה! ציפורה אהובתי! ציפור שלי! אני קורא לך, בקול ובלא, מזה חודשיים מאז השבעה. קראתיך בקול דממה דקה בליל שכיבתנו בדשא, ער וערה, כי נהמות אבי למדוני להשקיט רעשי אהבה. אמשיך ואקרא לך ברעש מחריש בקיבוץ ובעיר, עד שתרצי בי. כתבת לי, כי חשה את שאמי אינה רוצה בך, שהייתה מעדיפה שתעלמי, שהיא רואה בך […]