Pardus iudaeorum

כשתִּמָּלֵא העיר חתולים, הם יצודו בלהקה בין הֲרִיסוֹת בָּאוּהָאוּס ומגדלים עקורים. כשזכרים גאים יכבשו כל גינה ציבורית, לא תהיה זאת גינה, אלא חורש וסבך. כשתְּרֻטַּשׁ כל כורסא, נקבות גמישות וגורים ישכנו בין פיסות עור ומוך ויתנקו בריכוז. חתולים יתרבו, יגדלו, וכל צורתם תשתנה. כשייסוב הגלגל לאחור, יהיה כל עקוב למישור, איש לא יקרא בשמם – […]