חלון מוגף-מהבהב בכחול של צג מחשב בשתיים בלילה # סקיצה

את הלילות שלו העביר באתרי הכרויות. לא תמיד היה זה לילה שלם, אך לעתים שעות נכבדות ממנו. בחן עוד ועוד דמויות נשיות – אינספור פנים, אפים, עיניים, פיות. קרא תיאורים. התבשם מרצונן לזוגיות, לקשר, לכתף גברית. אחרי שהיה משביע את רעבונו, היה עולה על מיטתו ומאונן. חזק, אילם, פוצע. ובראשו אינספור נשים ללא פנים, אפים, […]